logo
selecteer taal   select english    select dutch
Kwaliteitsresearch voor Professionele Beleggers
ALGEMEEN

Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
  • Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
  • Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
  • Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
  • Verantwoordelijk: Corporate governance en maatschappelijk verantwoord beleggen zijn integrale onderdelen van een bedrijfsanalyse.
  • Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.


PRODUCTEN

Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
  • toegang tot het on-line researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
  • portefeuille advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data analyses en rapportages
  • maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant


Voorbeeldrapporten
pdf documentsIntuitive Surgical Company Analysis (23 jan 2017)
pdf documentsTesla Inc Company Analysis (11 jul 2017)
pdf documentsVisa Company Analysis (9 jan 2018)
pdf documentsFDA Investment Trends (14 dec 2018)
PORTEFEUILLES

De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.


Portefeuille rendement


rendement % 17-12-2018ult. jr.12mndavd.*avd.**
portefeuille3.82.1315.69.6
benchmark-2.9-4.0173.56.7
outperformance6.66.1142.12.9
benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)
omzet % ult. jr.12mnd avd.**
Turnover is the number of sell transactions divided by the average value of the portfolio. The average value is the average of the value at the start and at the end of the period.
12.412.3 13.0
aantal maanden outperformance %12mnd avd.**
outperformance / totaal 8 / 12 113 / 185
(*portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 / ** jaarbasis)

Voor het bereiken van optimale transparantie worden alle portefeuillewijzigingen gemotiveerd.

Recente portefeuillewijzigingen
18 decKBC Group NVverkocht[motivatie]

De scherpe verliezen tijdens de mondiale financiële crisis en de daarop volgende staatsteun dwongen KBC ertoe om een ingrijpende reorganisatie door te voeren. De bank-verzekeraar heeft in de jaren na de crisis een groot deel van de activiteiten verkocht en heeft zich toegelegd op een beperkt aantal kernmarkten. Dit heeft geleid tot een relatief efficiënte en goed gekapitaliseerde bank. De groeimogelijkheden liggen vooral in Oost-Europa en Ierland maar de Belgische thuismarkt blijft vooralsnog dominant. De groei van de kredietverlening trekt aan maar de toenemende concurrentie in de Belgische hypotheekmarkt zet de rentemarge onder druk. Waar andere banken succesvol zijn met het vergroten van de vermogensbeheeractiviteiten stagneert het beheerd vermogen bij KBC al geruime tijd en groeien de provisie-inkomsten nauwelijks. De aandelen zijn vanwege deze redenen verkocht uit de portefeuille om ruimte te maken voor beleggingen met betere groeivooruitzichten.

18 decAshtead Group plcgekocht[motivatie]

Ashtead, de verhuurder van apparatuur, voert de strategie van winstgevende groei goed uit gedreven door de prestaties in de grote markt van de Verenigde Staten. De onderneming heeft het marktaandeel in het land in het afgelopen decennium verdubbeld tot 8% gedreven door autonome groei aangevuld met een reeks van kleine acquisities. Het uitgebreide winkelnetwerk biedt schaalvoordelen en geeft toegang heeft tot een brede klantenbasis. De onderneming is goed gepositioneerd om van verdere marktgroei te profiteren over de economische cyclus ondersteund door een toenemende voorkeur voor huur bij klanten. Bovendien biedt de gefragmenteerde markt voor verhuur van apparatuur verdere consolidatiemogelijkheden. De solide financiële positie ondersteunt het groeipotentieel in een kapitaalintensieve industrie en beschermt de financiële flexibiliteit bij een economische neergang. De aandelen Ashtead zijn gekocht voor de portefeuille.

28 novSchlumbergerverkocht[motivatie]

Schlumberger onderscheidt zich van concurrenten door de sterke technologische expertise en wereldwijde gediversifieerde aanwezigheid. De laatste kwartaalresultaten waren echter relatief zwak. De vraag naar de dienstverlening van de onderneming staat in Noord-Amerika onder druk door capaciteitsbeperkingen in de Permian Basin. In de toekomst zullen olieprijzen beïnvloed worden door de transitie naar hernieuwbare energiebronnen, die in toenemende mate kostenconcurrerend worden door technologische vooruitgang en toenemende schaalvoordelen. De zwakkere vooruitzichten zullen een effect hebben op de investeringen in de olie- en gasindustrie. Dit impliceert dat de operationele omgeving voor Schlumberger uitdagender zal worden. De aandelen van Schlumberger zijn verkocht uit de portefeuille.

28 novLowe's Companiesgekocht[motivatie]

In de afgelopen tien jaar heeft Lowe's minder sterke resultaten behaald dan zijn grotere concurrent Home Depot. Dit is te wijten aan de veel minder goed ontwikkelde efficiency van het concern, en de tragere strategische besluitvorming, waardoor het bedrijf niet even adequaat heeft geanticipeerd op veranderingen zoals de opkomst van e-commerce. Onder nieuw leiderschap vinden er bij Lowe's nu belangrijke veranderingen plaats met als doelstelling de productiviteit te verhogen. Onrendabele winkels zijn reeds gesloten. Er zal een nog grotere nadruk komen op vergroting van het marktaandeel in de snelgroeiende verkoop aan professionele afnemers. Ondanks het achterblijven bij Home Depot, heeft Lowe's een sterke concurrentiepositie in de VS, waardoor het goed in staat is te blijven profiteren van de snelle markgroei voor doe-het-zelf-winkelbedrijven. De aandelen van Lowe's zijn toegevoegd aan de portefeuille.

21 novApplied Materials Incgekocht[motivatie]

Applied Material's resultaten in de afgelopen jaren hebben aangetoond, dat het bedrijf sterk kan profiteren van de trend naar kleinere, snellere en energiezuinige halfgeleiders. Hoewel de omzetgroei in de eerste helft van 2019 naar verwachting zal vertragen, blijven de vooruitzichten over het algemeen gunstig. De vraag naar chips zal naar verwachting blijven groeien, gesteund door een sterke datagroei en een toenemend gebruik van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en Internet-of-Things. Applied Materials' leidende positie in systemen die gebruikt worden in de halfgeleiderindustrie en voor beeldschermproductie, maakt dat het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van de groeimogelijkheden. De aandelen zijn toegevoegd aan de portefeuille.